MENU    
Wynajmij na wyjątkową okazję
Volkswagen T1
(rocznik 1964)
Rezerwuj
Wynajmij na wyjątkową okazję
Volkswagen T1
(rocznik 1964)
Rezerwuj

Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas twoich danych osobowych, przysługujące ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
 Definicje:
 • Serwis – serwis online prowadzony pod adresem www.naszbulik.pl, przeznaczony do oferowania i korzystania z usług związanych z wynajmem samochodów
 • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu lub zainteresowana tym usługami
Administratorem danych jest:
Dorota Karbowniczek – Kuszner prowadząca działalność gospodarczą pod nazważ DKK Dorota Karbowniczek – Kuszner, ul. Waleriana Szefki 13A/8, 810572 Gdynia, NIP 8781488778, zwana dalej „Administratorem”.
W sprawie danych osobowych należy się kontaktować z Administratorem w jeden z następujących sposobów:
- wiadomość e-mail: d.kuszner@pekazet-trans.pl
- w formie listownej na adres: Waleriana Szefki 13a/4, 81-572 Gdynia
- telefonicznie: 534778866
Cel przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu, w celu prawidłowego wykonywania czynności związanych z dopasowaniem oferty do potrzeb Użytkownika, przygotowania, zwarcia i wykonywania umów świadczenia usług oferowanych przez Administratora, co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
- przygotowania spersonalizowanej oferty usługi dla danego Użytkownika
- zawarcia i wykonania umowy
- dokonania rozliczeń
- skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw
- kontaktu z Użytkownikiem oraz ewentualnie wskazanymi przez niego osobami we wszelkich sprawach związanych z przygotowaniem, zawarciem bądź wykonaniem umowy, w tym kontakt przez formularz kontaktowy
Rodzaj danych
Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób fizycznych:
Imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, w przypadku żądania wystawienia faktury – NIP lub PESEL


Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne
Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Administratora lub podmiotów trzecich, Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników (na przykład w celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkowników). Dane takie mogą obejmować np. pliki cookies, adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Dzięki gromadzeniu powyższych informacji Administrator zapewnia Użytkownikom pełen dostęp do Serwisu i może poprawiać jakość świadczonych usług.
 
 Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisem art. 6 ust 1 b) i c)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – to jest obsługa i wykonanie umowy zawartej przy pomocy Serwisu oraz spełnienie ustawowych obowiązków Administratora na przykład rozpatrzenia reklamacji.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące prawa, z których może skorzystać w każdej chwili:
 1. Żądanie usunięcia danych bez podawania przyczyny.
 2. Wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych w całości bądź wskazanej przez Użytkownika części, jak również co do określonego przez Użytkownika celu.
 3. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie.
 4. Żądanie sprostowania bądź poprawienia danych osobowych.
 5. Żądanie przekazania danych do innego, wskazanego przez Użytkownika podmiotu. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Użytkownika tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi od osoby uprawnionej.
 6. Żądanie podania informacji o zakresie przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika.
 7. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Administrator ma obowiązek poinformować Użytkownika nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez siebie działaniach.
Należy pamiętać, że wykonanie żądań Użytkownika odnośnie danych osobowych, nie będzie miało wpływu na czynności dokonane do chwili zgłoszenia żądania, jak również wykonania żądań wskazanych w punktach 1 – 4 powyżej, może nie spowodować całkowitego zaprzestania ich przetwarzania, ponieważ w przypadku gdy Użytkownik np. skorzystał z usługi oferowanej przez Administratora, jest on zobowiązany do przechowywania danych o dokonanych transakcjach przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego.
 
Czas przechowywania danych osobowych
Administrator przechowuje dane osobowe:
 1. W przypadku zawarcia lub wykonania umowy -  przez czas wynikający z przepisów prawa podatkowego oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 2. W innych przypadkach, 6 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu z Administratorem.
 
Powierzenie przetwarzania i udostępnianie danych
Dane Użytkownika mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących z Administratorem przy wykonywaniu umowy – no świadczących na jego rzecz usługi księgowe
Przekazywanie danych poza obszar EOG
Administrator nie przekazuje danych poza obszar EOG.
 
Cookies
Cookies to małe pliki umożliwiające zapisywanie i odczytywanie informacji bezpośrednio w urządzeniu, na którym odwiedzane są strony internetowe (np. komputer, smartfon, smart TV). Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia Użytkownika.
Plugin Facebooka
Nasz Serwis może wprowadzić plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Wówczas będzie on oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Użytkownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedził naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza naszą stronę będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z konta na Facebooku.
 
Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics
Poza Serwisem włączone mogą pozostawać mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “). Mechanizmy te używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych ale nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację osoby. Informacje te, zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Rezerwuj
Dla Klientów ceniących luksus i indywidualne podejście, jesteśmy w stanie przygotować spersonalizowaną ofertę, zależną od preferencji. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej sprostać Państwa indywidualnym potrzebom i sprawić, by byli Państwo zachwyceni.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą,  serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami, w celu ustalenia szczegółów naszej współpracy.

Zapraszamy również do zapoznania się z galerią zdjęć, jaką prezentujemy na stronie.
Zarezerwuj
Klikając wyślij wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w sposób wskazany w Polityce prywatności
design & code LemonArt.pl